Informace pro posluchače

Vyučovací hodiny

Délka kurzů je uváděna ve vyučovacích hodinách.

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Výuka probíhá v blocích po pěti vyučovacích hodinách. Mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou je 15ti minutová přestávka.


Termíny výuky

Kurz může být buď dopolední, odpolední nebo víkendový.

Dopolední kurz probíhá v pondělí a ve středu, od 9:00 do 13:00.

Odpolední kurzy probíhají v pondělí a ve středu, nebo v úterý a ve čtvrtek, od 16:00 do 20:00.

Víkendový kurz probíhá v pátek od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00.