O nás

Naším cílem je posluchače dobře připravit pro praktické využití získaných znalostí. Základem je individuální přístup ke každému posluchači, pro to jsou kurzy obsazeny maximálně skupinou 4 -8 posluchačů.

Absolventům našich kurzů nabízíme následné poradenství a pomoc při výkonu jejich profese v dané oblasti.

Každý absolvent má dále nárok na 15% slevu na námi pořádaných školení a doplňujících kurzech.

Naši lektoři jsou odborníci s patřičnou praxí - ne pouze vyučující.

Nabízíme kurzy zaměřené na vedení účetnictví, daňové evidence a daní, které nejsou jen pro stávající a budoucí účetní. Na našich kurzech se zorientujete v daňové problematice, která zasahuje do života každého z nás, bez ohledu na to, co děláte.

Důraz na praktickou výuku

V pořádaných kurzech, se nebudete učit zákony nazpaměť. Klademe hlavně důraz na schopnost využít získané znalosti v praxi. Zaměřujeme výuku na reálné příklady z naší účetní praxe.

Náš individuální přístup umožňuje řešit i konkrétní dotazy a případy z řad posluchačů.

Po absolvování kurzu nabízíme další dlouhodobou spolupráci a poradenství v dané oblasti.